STR GŁ. | INSTALACJE SANITARNE | WĘZŁY CIEPLNE | KONTAKT

 Firma działa od 05.03.1986 roku. poprzednio jako "Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania"
 mgr. inż. Zbigniew Żbikowski.
 Biuro Techniczne firmy mieci się w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta 64.

 Przedmiotem działalnoci Firmy jest:

  • wymiana instalacji zimnej, ciełej wody i cyrkulacji w technologii systemu rur i kształtek
    z polipropylenu.
  • wymiana instalacji kanalizacji.
  • wymiana lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w różnych technologiach.
  • modernizacja i montaż węzłów cieplnych z pełną automatyką
  • wymiana i montaż instalacji gazu

 Powyższe prace wykonujemy w różnych technologiach zgodnie z życzeniem Inwestora włącznie z
 robotami poinstalacyjnymi i towarzyszącymi.
 Naszymi inwestorami było kilkanacie Warszawskich Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaców.
 Firma Calix P.H.U. zatrudnia kilkunastu pracowników z długoletnim stażem pracy i kwalfikacjami do
 wykonania w/w prac.
 Firma dysponuje wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem głównie firmy HILTI oraz własnym transportem.